Redesign může zabíjet SEO

Může se to zdát jako poměrně jednoduchý úkol. „Necháme web předělat do nového designu, přesuneme jej na jiný systém. Obsah zůstane víceméně stejný, tak co by se mohlo stát.“ – uvažuje majitel a svěří svůj web první firmě, která se mu zdá solidní. Nic ale není tak jednoduché, jak se zdá. Následky mohou být tragické. Jak se jim vyhnout, nebo je alespoň minimalizovat prozradí tento článek.

DŮLEŽITÉ: článek pojednává především o situacích, kdy je v rámci redesignu webu nasazen také nový systém pro správu obsahu. Hodí se tedy například provozovatelům webů a e-shopů, kteří nejsou spokojeni se svým současným řešením, rádi by přešli k jinému poskytovateli a řeší, jaký dopad bude mít přechod na umístění webu ve vyhledávání.

V internetových diskuzích jsem v poslední době viděl několik dotazů, týkajících se vztahu redesignu webu (většinou s přechodem na odlišný systém) a SEO. Právě ty byly podnětem pro tento článek, ve kterém se pokusím objasnit, jaký vliv může mít předělání webu na pozice jednotlivých stránek ve vyhledávání, a návštěvnost webu nejen z vyhledávačů.

Kvůli odfláknuté práci webového studia ztratili 2/3 zisků

Příkladem budiž web mého klienta prodávajícího ready made společnosti. Jeho web se sice výborně umisťoval ve vyhledávačích, měl svou historii, ale svým designem a grafikou byl nevyhovující.

Začalo tedy hledání firmy, která zařídí redesign. Klient oslovil nejmenovanou velkou IT společnost s žádostí o redesign svých „webovek“. A zde začíná strastiplná cesta až k téměř podnikatelské sebevraždě.

Graf - propad návštěvnosti webu
Redesign webu proběhl v březnu. Klient kvůli diletantské práci webového studia přišel o většinu návštěvnosti, dvě třetiny zisků, a následky nese dodnes. Graf zobrazuje propad návštěvnosti z neplaceného vyhledávání.

Kompletní změna vzhledu a nový redakční systém

IT firma, která dostala zakázku na starost, totiž nejenže od základů kompletně předělala starý web do nového kabátu, ale také nasadila svůj redakční systém – ten byl samozřejmě úplně jiný, než ten, který web používal před předěláním. V zásadě tedy připravili zcela nový web, který naplnili starým obsahem. Tím pak nahradili starou verzi webu.

Nový web běžel, a na první pohled dobře fungoval. Firma si nechala zaplatit, a bylo hotovo. Zdá se vám to v pořádku? Ale bohužel není. Firma se vykašlala na několik podstatných věcí.

Co se stalo?

Starý redakční systém, na kterém web běžel, používal určitou strukturu URL adres. Nový systém, který byl nasazen, však používal odlišnou (což ale samo o sobě není chyba, jak se dozvíme dále). Co to znamená si vysvětlíme na příkladu:

Je potřeba říci, že firma, která zakázku realizovala, opomněla provést přesměrování starých URL na nové. O přesměrování se dočtete dále v článku.

Struktura původního webu – jak to bylo předtím

Pro lepší přehlednost jsem původní příklady URL označil zelenou barvou.

Představte si, že původní web měl zhruba takovouto strukturu. Každá ze stránek samozřejmě měla vlastní URL (v závorce):

 • Hlavní stránka (www.example.com)
  • Nabídka služeb (www.example.com/nabidka-sluzeb)
   • Služba 1 (www.example.com/nabidka-sluzeb/sluzba-1)
   • Služba 2(www.example.com/nabidka-sluzeb/sluzba-2)
 • Ceník (www.example.com/cenik)
 • Kontakt (www.example.com/kontakt)

Nová struktura webu – jak to dopadlo

URL nově vzniklého webu jsou označeny červenou barvou.

Tato struktura byla zavedena spolu s nasazením nového systému (příklad) – všimněte si odlišnosti oproti původní verzi:

 • Hlavní stránka (www.example.com)
  • Nabídka služeb (www.example.com/nase-sluzby)
   • Služba 1 (www.exmaple.com/sluzba-1)
   • Služba 2(www.example.com/sluzba-2)
 • Ceník (www.example.com/ceny)
 • Kontakt (www.example.com/kontaktujte-nas)

Všimněte si, že jediná stránka, které zůstala stejná adresa, jako dříve, je hlavní stránka – www.example.com. Všechny ostatní stránky mají jiné URL. Uspořádání kategorií na webu přitom zůstalo stejné, jako v prvním případě.

K čemu s nasazením „nového“ systému došlo?

Kromě toho, že se změnil vzhled webu, byl také smazán starý systém a nasazen nový, vlivem čehož se změnily URL.

Například stránka, která se zobrazuje po kliknutí na „Služba 1“. U staré verze to byla www.example.com/nabidka-sluzeb/sluzba-1, zatímco u nové to je stránka www.example.com/sluzba-1.

Kde je problém?

Kde je problém, ptáte se? Vždyť obsah zůstal přeci stejný… A máte pravdu – obsah zůstal stejný, přesně tak, jak si klient, který si redesign objednal, přál. Uživatel, který je na webu, změnu ani nepostřehne. Může se tedy zdát, že vše je v nejlepším pořádku.

Problém se však vynoří ve chvíli, kdy si uvědomíte, že stará URL „Služby  1“ – www.example.com/nabidka-sluzeb/sluzba-1 (a samozřejmě i URL dalších služeb), byla na internetu již známá. Znaly ji vyhledávače, pravděpodobně na ní vedlo i několik odkazů z cizích webů (možná byla budování odkazů pro ni obětována spousta času i peněz), uživatelé ji mohli mít uloženou v záložkách svých prohlížečů. A teď, s nasazením nové verze? Je prostě pryč.

Byla nahrazena novou URL www.example.com/sluzba-1. Stejná situace nastala u všech stránek webu. Najednou mají nové adresy, které nikdo nezná.

Ztráta zpětných odkazů

Zpětné odkazy, které vedly na starou URL „Služby 1“ jsou teď neplatné – vedou totiž na stránku, která byla smazána a již neexistuje.

Naproti tomu na stránku, která nově vznikla místo ní (www.example.com/sluzba-1), zatím nevedou odkazy žádné. Zatím ji nikdo nezná, protože byla právě vytvořena.

Ztráta vydobyté pozice – stránky, které vyhledávač znal, neexistují

Web dosahoval slušných pozic na slova související se svými službami, nyní je však postupně ztratí. Stránky, které se dobře umisťují, jsou totiž ještě pozůstatky ze staré struktury URL – stránky pod odkazy z vyhledávání již neexistují. Vyhledávač tedy nemá důvod takovou stránku dál nabízet ve výsledcích.

Neodstraní ji však hned. Nejprve ponechá staré URL nějaký čas v indexu (bude je tedy možné dohledat, ale uživateli se po kliknutí na ně zobrazí hláška o neexistující stránce). Vyhledávač by je mohl rovnou vyřadit, ale to by bylo nefér vůči webům potýkajícím se s krátkodobými technickými potížemi, které budou brzy opraveny. Proto stránkám dává určitý čas.

Pokud vyhledávač uvidí, že nejde o krátkodobý výpadek a stránka na dané URL opravdu neexistuje, definitivně ji z indexu vymaže.

Jak můžete vidět na grafu návštěvnosti v úvodu článku, pád, kterému šlo relativně snadno zabránit, na sebe nenechal dlouho čekat. Graf pochází ze statistik firemního webu o padesáti stránkách. Nechci ani domýšlet co by se ve stejné situaci stalo s e-shopem, který má stránek například 20 000 – ten by, pokud by nebyl dostatečně připraven na situaci, kdy ze dne na den ztratí například 80% zákazníků, zkrachoval.

Jaké jsou následky?

Vyhledávače si musely poradit s již neexistujícími URL ze staré struktury, a musely objevit ty ze struktury nové. To by nebyl až takový problém, objevily a zaindexovaly je poměrně snadno. Co je ovšem zásadní je „síla“, kterou si stránky ze staré struktury budovaly pomocí zpětných odkazů a dalších faktorů. Ta zmizela spolu s jejich adresami.

V praxi to znamená, že zatímco dříve se po zadání důležitého klíčového slova například stránka „Služby 2“ objevila na druhé pozici ve vyhledávání, tedy všem na očích, nyní se nová stránka „Služby 2“ při zadání stejného slova objeví až na třetí straně – protože pro vyhledávač není tak „silná“, aby ji zobrazoval na lepší pozici.

A samozřejmě nešlo o jedinou stránku. Podobných stránek, které byly zaměřeny na jednotlivá klíčová slova, bylo kolem třiceti. A všechny zaznamenaly více či méně podobný propad.

Následkem propadu pozic bylo to, že společnost vlastnící web přišla o přibližně 2/3 příjmů, které prostřednictvím webu a návštěvnosti z přirozeného vyhledávání dříve získávala.

Zatímco návštěvnost z vyhledávání se dříve pohybovala okolo 1 800 lidí týdně, což je na relativně malý firemní web více než slušné, nyní je průměrně pouhých 350 lidí týdně.

Co dělat, abyste nedopadli podobně?

Nejlepší radou je nepředělávat design webu, případně nepřecházet na jiný systém, pokud to není opravdu nutné. Do podobných kroků se pusťte jen v případě, že jste si vědomi problémů, které s sebou redesign nese.

a) Zachovat URL adresy

Pokud už z nějakého důvodu měníte design webu, případně i systém, na kterém web běží, je zachování URL nejlepší volbou. V podstatě tak jen nahradíte starý web novým, přičemž jeho URL zůstanou stejné.

Tuto možnost však ve většině případů mít nebudete, protože její provedení není zrovna snadné.

A když URL zachovám, k „poklesu ve vyhledávačích“ nedojde?

Bohužel, toto říci nelze. Nezáleží zde pouze na URL adresách. Ve hře jsou spousty dalších faktorů na webu, především obsah, struktura webu, navigační prvky atd. Toto by ale bylo téma na další samostatný článek.

Kompletní redesign se zachováním URL vám tedy může ve vyhledávání jak uškodit, tak pomoci. Vždy záleží na tom, jak bude předělaný web vypadat a nakolik bude v designu kladen důraz na výše zmíněné prvky.

Kdy pravděpodobně nepůjde zachovat stávající URL?

Klasickým příkladem jsou e-shopy provozované na systémech s pravidelným měsíčním paušálem, kde v zaběhnutém systému není prostor pro velké individuální úpravy.

Každý z těchto systémů je jiný, každý staví URL odlišně. „Bezbolestný“ přechod mezi těmito systémy tak většinou není možný. Můžete si sice nechat naimportovat zboží, popisky a další prvky z vašeho starého e-shopu, ale se strukturou URL pravděpodobně nic neuděláte.

V tomto případě můžete nechat URL alespoň přesměrovat.

b) Přesměrovat pomocí kódu 301 staré URL na nové

Přesměrování starých URL na nové je ideálním a dá se říci také jediným řešením, pokud není možné staré URL zachovat. Pro přesměrování se používá kód 301, který říká, že stránka byla trvale přesunuta. Je tak vhodným (respektive, jak jej označil Dušan Janovský, „nejméně špatným řešením“) v našem případě – tedy když není vyhnutí a URL se musí změnit.

Přímo o 301 se více dočtete v nápovědě Google, o přesměrování obecně pak v článku „Přesměrování stránky“ na oblíbených stránkách jakpsatweb.cz.

Co dělá přesměrování 301?

Ve výše uvedeném příkladu s webem example.com byly staré URL prostě zrušeny, a nahrazeny jinými, bez přesměrování. Co by se však stalo, kdyby bylo použito přesměrování 301 tak, jak být v tomto případě mělo?

Představme si, že stará URL „Služby 1“ (www.example.com/nabidka-sluzeb/sluzba-1) byla přesměrována na novou (www.example.com/sluzba-1). Kód 301 způsobí to, že pokud se uživatel pokusí odkudkoli (přímým zadáním, z odkazu, ze záložek svého prohlížeče, z vyhledávače…) dostat na starou URL, ta ho automaticky přesměruje na novou. Tedy i pokud někde klikne na odkaz na starou URL, dostane se automaticky na www.example.com/sluzba-1. Uživatelé si tedy mnohdy ani nevšimnou, že jsou na jiné URL, než na kterou se původně chtěli dostat.

Dobře provedené přesměrování kódem 301 zajistí, že se uživatel dostane tam, kam má. Pokud se pokusí vstoupit na starou URL, ta ho automaticky zavede na novou – správnou.

Ukázka přesměrování v praxi: když kliknete na http://www.pro-stany.cz/nabidka , nedostanete se na podstránku /nabidka, ale na hlavní stránku http://pro-stany.cz. To se stane právě díky tomu, že první stránka je pomocí 301 kódu přesměrována na druhou.

Pokud tedy jde o návštěvníky, je přesměrování 301 tím nejlepším, co můžete v dané situaci provést.

Když tedy URL přesměruji, web zůstane „na pozicích“?

Nikoli, se ztrátou je nutno počítat vždy. Navíc každý z u nás nejpoužívanějších vyhledávačů (Google a Seznam.cz) přistupuje k přesměrování pomocí 301 trošku jinak.

Představte si, že máme stránku A, na kterou vedou odkazy, které jí pomáhají k dobrému umístění ve vyhledávání. Co se ale stane, když stránka A bude přesměrována na nově vzniklou stránku B? Jak přesměrování vezmou vyhledávače?

Přesměrování 301 a Google

Pokud je stránka A přesměrována na B, Google bere v potaz „ranky“, kterých A dosáhla, a s určitou ztrátou je prakticky ihned předává stránce B. Je zde tak poměrně dobrá šance, že si stránka zachová svou „pozici“.

Může dojít k tomu, že přesměrování sice bude fungovat jak má, ale Google bude ve výsledcích vyhledávání stále zobrazovat URL stránky A. Zákazník se však po kliku na ní dostane na stránku B. Víceméně je tedy vše v pořádku.

Přesměrování 301 a Seznam.cz

Seznam.cz k přesměrovaným stránkám přistupuje trochu jinak, než Google. Mezi stránkami A a B ranky nepředá, nýbrž je pro B spočítá znovu. Rank nově vzniklé stránky B tedy i přesto, že je na ní přesměrována stránka A, vždy začíná na nule, přičemž je dopočítáván „zpětně“.

Stává se tedy, že než jsou pro stránku B dopočítány ranky, ve vyhledávání se propadne.

Přístup Seznamu k přesměrování vysvětlil Dušan Janovský v konferenci seo.nawebu.cz (doporučuji přečíst) – za odkaz děkuji Plaváčkovi.

Svěřte práci nebo dohled někomu, kdo ví, co dělá

Pokud si nejste čímkoli jistí, měli byste dohled nad celým procesem svěřit odborníkovi, který vám se vším poradí a sdělí případná rizika. Je ale pravdou, že o těch by vás měla informovat již sama firma, která redesign dostane na starost.

 • Nedávejte web do rukou první firmě, která se vám ozve. A že se zdá být solidní? Ano, to se ta z úvodu článku zdála také – a jak to dopadlo.
 • Důkladně si ověřte každou firmu, nad kterou uvažujete. Je potřeba mít stále na paměti, že jediný, kdo může ztratit, jste vždy jen vy. Ne firma, která zakázku realizuje. Hledejte ohlasy spokojených a nespokojených zákazníků na internetu, případně se ptejte i lidí, kterým firma web realizovala, jak byli se spoluprací spokojeni.
 • Ptejte se – co se bude měnit? Bude možné zachovat strukturu URL, kterou má stará verze vašeho webu? Pokud ne, bude možné staré URL směrovat pomocí 301 na nové?
 • Kontaktujte odborníka a svěřte mu dohled – několik stovek, které vás dohled a konzultace budou stát je jistě menší ztrátou, než případný propad stránek v SERP a ztráta velké části zákazníků.

Doufám, že vám článek pomohl. Pokud chcete, aby redesign nezabil i vaše SEO, kontaktujte mne – mohu dohlédnout na to, aby vše bylo provedeno správně, poradit, na co si dát pozor atd.

Pokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním – děkuji:

Autor

Martin Kolčaba

Jako SEO specialista pomáhám svým klientům zlepšit dohledatelnost webů, zaujmout, a vydělat na internetu více peněz. Přečtěte si, jak pracuji - pokud si padneme do noty, napište mi a podíváme se, zda budu umět pomoci i vám.

6 komentářů u „Redesign může zabíjet SEO“

 1. Takže tím pádem je také špatně, že web uvádím bez www (viz třeba můj podpis) a obsah je na www? I když to mám v .htaccess přesměrované přes 301? Myslel jsem že pozice i ranky si s tímto redirectem poradí naprosto stoprocentně správně, tj. bude je brát identicky. Ale asi ne…

  1. je to v pořádku, vyhledávače to pochopí a ranky předají tak, jak mají.

   Problém by to byl v případě, kdy by chybělo přesměrování a existovaly by dvě identické stránky na jiných URL – http://www.rss4.cz a rss4.cz. Pak by, pokud by www verze byla primární, bylo špatně, kdybys odkazoval bez www, protože bys vlastně podporoval jinou stránku.

   Článek se týká jiné situace, kdy máš zaběhnutou URL A, kterou přesměruješ na zcela novou URL B, což není tvůj případ.

 2. V článku jsou důležité informace, ale na mě je až moc dlouhý a stejné informace se opakují několikrát. Text by šel zkrátit minimálně na polovinu, aniž by ztratit informační hodnotu. Je to samozřejmě jen můj postřeh, ale už při přečtení nadpisu mi bylo jasné, kam článek směruje a opakování stejných informací mě při čtení unavovalo…

  1. Díky za postřeh, také jsem nad tím takhle uvažoval, opravdu je delší… Chtěl jsem to ale důkladně vysvětlit lidem, kteří s tímhle tématem nejsou ve styku každý den. Možná článek ještě upravím.

 3. Pěkný článek. Tohle je obecný nešvar opravdu nemalé skupiny webařů. My však zažili ještě horší situaci, kdy u nás firma hostovala svůj web, našla si SEO guru poradce, který jim poradil, že místo 5 let používané CZ domény s názvem firmy se přestěhují na 3-slovnou COM doménu, která je strašné moc SEO friendly. Upozornil jsem majitele společnosti, že by bylo fajn si dát práci a přesměrovat každý jednotlivý odkaz – protože mimo jiné měnili i strukturu URL a zároveň dělali fajný downgrade ze „seo-friendly“ URL na parametrické URL z roku 2000 s destíkou parametrů. Odpověď byla, že to není třeba, že seo poradce ví co dělá, protože má skvělé výsledky na jiných projektech. Přesměroval jsem tedy doménu a výsledkem je, že z 1-2 stránky v SERPu se propadly hluboko a nejsou dohledatelní ani do 20 strany na onu zázračnou SEO domain frázi a ani na žádnou jinou. Smutné, ale pravdivé.

  1. těžko se tomuto vyhnout, také jsem několik lidí odrazoval od změny zaběhnuté pěkné domény na nějaký paskvil. Naštěstí si to vždy nechali vymluvit. To, co jsi popsal je už docela extrém.

   Díky za příspěvek a podnět pro další článek.

Komentáře nejsou povoleny.